Schwalbe slange 22 x 1,00-1,25 med Auto ventil AV8A