Hvorfor bruge cykelhjelm?

  • D. 19. marts 2015

Her er minimum 20 gode grunde til at bruge cykelhjelm.

Der har i mange år været debat omkring brugen af cykelhjelm. Nogle studier påviser at det mindsker antallet af hjerneskade, hvor andre studier har konkluderet at det ingen effekt har. Vi er hel klart af den overbevisning at det er en god ting at bruge cykelhjelm.